k.ú.: 672220 - Krahulov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 550710 - Krahulov NUTS5 CZ0634550710
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 3104253
zahrada 114 90460
ovoc. sad 3 11420
travní p. mez, stráň 3 550
travní p. 63 453687
lesní poz 24 190170
vodní pl. rybník 19 419015
vodní pl. tok přirozený 10 16088
zast. pl. společný dvůr 1 356
zast. pl. zbořeniště 1 23
zast. pl. 190 71608
ostat.pl. dráha 10 84284
ostat.pl. jiná plocha 95 151068
ostat.pl. manipulační pl. 7 15641
ostat.pl. neplodná půda 27 60463
ostat.pl. ostat.komunikace 62 142539
ostat.pl. silnice 10 69778
Celkem KN 815 4881403
Par. DKM 815 4881403
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 96
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 187
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 245
spoluvlastník 302

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2003
DKM-KPÚ 17.04.2000 1:1000 17.04.2000 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.12.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 15:02

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.