k.ú.: 672254 - Hrádek u Krajkové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560456 - Krajková NUTS5 CZ0413560456
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 154559
zahrada 70 78230
travní p. 105 1363568
lesní poz les(ne hospodář) 9 1224221
lesní poz 17 205266
vodní pl. nádrž umělá 5 11900
vodní pl. tok přirozený 5 6709
vodní pl. tok umělý 11 8046
vodní pl. zamokřená pl. 3 3905
zast. pl. společný dvůr 1 252
zast. pl. zbořeniště 14 2660
zast. pl. 51 14750
ostat.pl. jiná plocha 43 310835
ostat.pl. manipulační pl. 5 12565
ostat.pl. neplodná půda 51 505906
ostat.pl. ostat.komunikace 61 105369
ostat.pl. silnice 3 9305
Celkem KN 463 4018046
Par. DKM 463 4018046
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 49
LV 77
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2009
DKM-KPÚ 08.08.2006 1:1000 22.08.2006 *)
S-SK GS 1:2880 1842 04.12.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.05.2022 10:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.