k.ú.: 672301 - Markvarec u Krajkové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560456 - Krajková NUTS5 CZ0413560456
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 781073
zahrada 9 2906
travní p. 20 488846
lesní poz les(ne hospodář) 4 412026
lesní poz 4 135521
vodní pl. nádrž umělá 3 126576
vodní pl. tok umělý 5 3982
vodní pl. zamokřená pl. 1 10068
zast. pl. 5 2378
ostat.pl. jiná plocha 9 91991
ostat.pl. neplodná půda 26 70310
ostat.pl. ostat.komunikace 25 37820
ostat.pl. silnice 1 9822
Celkem KN 123 2173319
Par. KMD 123 2173319
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 5
LV 17
spoluvlastník 21

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2015
KM-D 1:2000 04.04.2002 27.11.2015
S-SK GS 1:2880 1842 04.04.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.05.2022 10:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.