k.ú.: 672319 - Krajníčko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536342 - Krajníčko NUTS5 CZ0316536342
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 1321825
zahrada 104 87640
travní p. 149 1815098
lesní poz 158 3800069
vodní pl. nádrž přírodní 1 658
vodní pl. nádrž umělá 12 14346
vodní pl. tok přirozený 3 670
vodní pl. tok umělý 8 11047
vodní pl. zamokřená pl. 3 3603
zast. pl. 102 63004
ostat.pl. jiná plocha 48 18522
ostat.pl. neplodná půda 117 212672
ostat.pl. ostat.komunikace 71 159137
ostat.pl. silnice 5 13716
ostat.pl. zeleň 1 766
Celkem KN 850 7522773
Par. DKM 716 3799189
Par. KMD 134 3723584
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 90
LV 156
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.06.2021 mapování intravilánu
KMD 1:1000 28.08.2017
DKM-KPÚ 16.12.2015 1:1000 16.12.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1837 28.08.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 19.05.2022 08:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.