k.ú.: 672327 - Útěšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550809 - Bavorov NUTS5 CZ0316550809
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 2229875
zahrada 32 41907
travní p. 123 503009
lesní poz 43 832076
vodní pl. nádrž umělá 2 1527
vodní pl. rybník 1 752
vodní pl. tok umělý 29 12863
vodní pl. zamokřená pl. 5 1430
zast. pl. 37 33364
ostat.pl. jiná plocha 12 13300
ostat.pl. manipulační pl. 13 19162
ostat.pl. neplodná půda 52 75308
ostat.pl. ostat.komunikace 79 104228
ostat.pl. silnice 3 5878
ostat.pl. zeleň 4 314
Celkem KN 579 3874993
Par. DKM 7 27324
Par. KMD 572 3847669
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 37
LV 74
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2017
DKM-KPÚ 16.12.2015 1:1000 16.12.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1837 31.05.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 17.05.2022 00:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.