k.ú.: 672432 - Žandov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534099 - Chlístovice NUTS5 CZ0205534099
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 2663135
zahrada 100 74002
ovoc. sad 2 7594
travní p. 108 732924
lesní poz ostat.komunikace 3 5728
lesní poz 34 925734
vodní pl. nádrž umělá 1 7018
vodní pl. rybník 5 9240
vodní pl. tok přirozený 7 14995
zast. pl. společný dvůr 1 735
zast. pl. zbořeniště 2 897
zast. pl. 119 77938
ostat.pl. jiná plocha 65 78432
ostat.pl. manipulační pl. 8 51267
ostat.pl. neplodná půda 4 17124
ostat.pl. ostat.komunikace 52 98301
ostat.pl. silnice 14 63469
ostat.pl. zeleň 22 50600
Celkem KN 689 4879133
Par. DKM 689 4879133
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 65
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 119
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 180
spoluvlastník 243

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.08.2021
DKM-KPÚ 27.03.2013 1:1000 08.04.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1838 23.08.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.05.2022 20:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.