k.ú.: 672441 - Kralice na Hané - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589659 - Kralice na Hané NUTS5 CZ0713589659
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 914 8697057
zahrada 383 193701
ovoc. sad 8 38437
travní p. 27 29227
lesní poz 12 17733
vodní pl. tok přirozený 14 47863
zast. pl. společný dvůr 9 9268
zast. pl. zbořeniště 28 5736
zast. pl. 750 333387
ostat.pl. jiná plocha 167 154557
ostat.pl. manipulační pl. 138 306510
ostat.pl. neplodná půda 21 28646
ostat.pl. ostat.komunikace 306 256321
ostat.pl. pohřeb. 1 5651
ostat.pl. silnice 39 165848
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6051
ostat.pl. zeleň 75 64092
Celkem KN 2895 10360085
Par. DKM 22 30506
Par. KMD 2873 10329579
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 413
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 70
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če tech.vyb 34
bez čp/če výroba 23
bez čp/če zem.stav 55
rozestav. 2
Celkem BUD 717
byt.z. byt 32
obč.z. byt 8
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 42
LV 771
spoluvlastník 1052

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.04.2011
S-SK ŠD 1:2500 1938 18.04.2011
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1938 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 01:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.