k.ú.: 672467 - Vitonice na Hané - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589659 - Kralice na Hané NUTS5 CZ0713589659
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 288 2082979
zahrada 123 55802
ovoc. sad 4 14841
travní p. 6 2727
lesní poz 5 13910
vodní pl. tok přirozený 11 4461
zast. pl. zbořeniště 5 1863
zast. pl. 158 36513
ostat.pl. jiná plocha 8 4801
ostat.pl. manipulační pl. 1 303
ostat.pl. neplodná půda 1 863
ostat.pl. ostat.komunikace 32 31759
ostat.pl. silnice 9 32101
ostat.pl. zeleň 3 25547
Celkem KN 654 2308470
Par. DKM 5 651
Par. KMD 649 2307819
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 112
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 157
LV 258
spoluvlastník 389

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2008
S-SK ŠD 1:2500 1929 03.11.2008
S-SK ŠS 1:2880 1900 31.12.1929 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 21.05.2022 23:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.