k.ú.: 672491 - Chmelovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570192 - Králíky NUTS5 CZ0521570192
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 247 1751651
zahrada 21 12904
travní p. 143 315092
lesní poz 17 270688
vodní pl. nádrž přírodní 1 52
vodní pl. nádrž umělá 2 478
vodní pl. rybník 2 2606
vodní pl. tok přirozený 6 4779
vodní pl. tok umělý 27 14686
zast. pl. zbořeniště 3 572
zast. pl. 44 34542
ostat.pl. jiná plocha 21 39695
ostat.pl. manipulační pl. 13 10653
ostat.pl. neplodná půda 11 3665
ostat.pl. ostat.komunikace 80 62368
ostat.pl. pohřeb. 2 1362
ostat.pl. silnice 3 16567
ostat.pl. zeleň 5 1095
Celkem KN 648 2543455
Par. KMD 648 2543455
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 41
LV 117
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2011
S-SK GS 1:2880 1824 06.08.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 21:25

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.