k.ú.: 672548 - Dolní Hedeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580481 - Králíky NUTS5 CZ0534580481
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 43716
zahrada 74 34393
ovoc. sad 1 11876
travní p. 307 3110558
lesní poz 25 350046
vodní pl. nádrž přírodní 5 2396
vodní pl. rybník 1 452
vodní pl. zamokřená pl. 1 424
zast. pl. společný dvůr 1 50
zast. pl. zbořeniště 25 5487
zast. pl. 92 38711
ostat.pl. jiná plocha 84 53047
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 137
ostat.pl. manipulační pl. 15 23489
ostat.pl. neplodná půda 6 5066
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 639
ostat.pl. ostat.komunikace 77 90005
ostat.pl. pohřeb. 1 2155
ostat.pl. silnice 4 32578
ostat.pl. zeleň 3 5847
Celkem KN 754 3811072
Par. DKM 227 3486882
Par. KMD 527 324190
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 90
LV 106
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.03.2022 1:1000 06.04.2022 *)
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1839 06.04.2022


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 14:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.