k.ú.: 672572 - Králová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552372 - Medlov NUTS5 CZ0712552372
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 2860211
zahrada 118 117971
ovoc. sad 32 1691534
travní p. 10 110702
lesní poz ostat.komunikace 3 27540
lesní poz 114 8611918
vodní pl. nádrž umělá 1 2633
vodní pl. tok přirozený 16 20083
vodní pl. tok umělý 12 23045
vodní pl. zamokřená pl. 1 8865
zast. pl. společný dvůr 1 165
zast. pl. zbořeniště 5 1448
zast. pl. 118 69341
ostat.pl. dráha 5 76390
ostat.pl. jiná plocha 27 42063
ostat.pl. manipulační pl. 11 34396
ostat.pl. ostat.komunikace 61 130813
ostat.pl. silnice 12 66220
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7811
ostat.pl. zeleň 17 55919
Celkem KN 730 13959068
Par. DKM 730 13959068
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 12
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 25
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 116
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 6
Celkem JED 19
LV 161
spoluvlastník 367

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.04.2001
DKM-KPÚ 05.08.1999 1:1000 05.08.1999 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 17.04.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 01:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.