k.ú.: 672599 - Laziště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549525 - Králova Lhota NUTS5 CZ0314549525
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31082 - Mirovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 459 1937962
zahrada 77 55632
travní p. 453 1315109
lesní poz 77 1966082
vodní pl. rybník 9 324124
vodní pl. tok přirozený 11 4862
vodní pl. tok umělý 35 9017
vodní pl. zamokřená pl. 20 21678
zast. pl. společný dvůr 2 204
zast. pl. zbořeniště 8 553
zast. pl. 87 49200
ostat.pl. jiná plocha 32 12913
ostat.pl. manipulační pl. 28 24051
ostat.pl. neplodná půda 95 71416
ostat.pl. ostat.komunikace 124 98444
ostat.pl. silnice 6 41330
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1061
ostat.pl. zeleň 3 1968
Celkem KN 1528 5935606
Par. KMD 1528 5935606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 81
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 157
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2014
S-SK GS 1:2880 1824 21.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 17:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.