k.ú.: 672611 - Králova Lhota u Českého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576409 - Králova Lhota NUTS5 CZ0524576409
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52022 - Opočno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 3921613
zahrada 188 123007
ovoc. sad 2 2275
travní p. 166 589258
lesní poz 19 134836
vodní pl. nádrž přírodní 1 512
vodní pl. nádrž umělá 1 869
vodní pl. rybník 2 90787
vodní pl. tok přirozený 2 1832
vodní pl. tok umělý 33 21312
vodní pl. zamokřená pl. 1 6912
zast. pl. společný dvůr 2 1202
zast. pl. zbořeniště 7 2188
zast. pl. 154 94742
ostat.pl. jiná plocha 34 11057
ostat.pl. manipulační pl. 38 38907
ostat.pl. neplodná půda 2 1740
ostat.pl. ostat.komunikace 59 139737
ostat.pl. pohřeb. 1 990
ostat.pl. silnice 4 24718
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9053
ostat.pl. zeleň 25 32950
Celkem KN 1011 5250497
Par. DKM 1011 5250497
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 63
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 50
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 147
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 259
spoluvlastník 388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.12.2011
DKM 1:1000 06.08.2004 přepracování na DKM
THM-V 1:2000 01.01.1968 06.08.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.01.1968


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 10:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.