k.ú.: 672629 - Královice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 511 4143463
zahrada 194 104507
ovoc. sad 7 36015
travní p. 186 238996
lesní poz 34 69716
vodní pl. nádrž umělá 5 10497
vodní pl. rybník 53 34063
vodní pl. tok přirozený 69 12894
zast. pl. společný dvůr 10 3264
zast. pl. 195 76048
ostat.pl. jiná plocha 97 39774
ostat.pl. manipulační pl. 23 8969
ostat.pl. neplodná půda 78 37904
ostat.pl. ostat.komunikace 126 54505
ostat.pl. pohřeb. 1 1540
ostat.pl. silnice 75 68845
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 15772
ostat.pl. zeleň 4 2378
Celkem KN 1676 4959150
Par. DKM 1676 4959150
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 145
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 3
Celkem BUD 193
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 5
obč.z. garáž 1
Celkem JED 14
LV 336
spoluvlastník 484

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2009
THM-G 1:1000 15.11.1986 03.12.2009
S-SK GS 1:2880 1841 15.11.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 21.05.2022 18:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.