k.ú.: 672637 - Kralovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550434 - Nebahovy NUTS5 CZ0315550434
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 343479
zahrada 40 33564
travní p. 179 802528
lesní poz 147 2006002
vodní pl. nádrž umělá 2 417
vodní pl. rybník 1 5040
vodní pl. tok přirozený 4 32236
zast. pl. 49 14587
ostat.pl. jiná plocha 19 6416
ostat.pl. manipulační pl. 8 2720
ostat.pl. neplodná půda 176 189219
ostat.pl. ostat.komunikace 60 65264
ostat.pl. silnice 27 10245
Celkem KN 742 3511717
Par. KMD 742 3511717
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 49
LV 76
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2013
S-SK GS 1:2880 1837 20.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 17:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.