k.ú.: 672688 - Královské Poříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560464 - Královské Poříčí NUTS5 CZ0413560464
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 73216
zahrada 174 149901
travní p. 57 146790
lesní poz les(ne hospodář) 68 1295839
lesní poz 5 14405
vodní pl. nádrž umělá 3 13507
vodní pl. tok přirozený 13 44600
zast. pl. společný dvůr 4 3712
zast. pl. 324 92041
ostat.pl. dráha 15 232247
ostat.pl. jiná plocha 238 9698086
ostat.pl. manipulační pl. 13 43392
ostat.pl. neplodná půda 10 6705
ostat.pl. ostat.komunikace 95 155759
ostat.pl. pohřeb. 1 4455
ostat.pl. silnice 34 192603
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 21581
ostat.pl. zeleň 10 8897
Celkem KN 1084 12197736
Par. DKM 1084 12197736
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 41
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 95
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 119
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 317
byt.z. byt 84
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 86
LV 333
spoluvlastník 461

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2007
THM-V 1:2000 01.01.1972 13.12.2007 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.05.2022 19:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.