k.ú.: 673099 - Kramolín u Nepomuka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557943 - Kramolín NUTS5 CZ0324557943
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 375 1199172
zahrada 101 81040
ovoc. sad 6 18635
travní p. 334 741772
lesní poz 89 1089356
vodní pl. nádrž umělá 4 4112
vodní pl. tok přirozený 4 4739
zast. pl. zbořeniště 1 358
zast. pl. 102 51480
ostat.pl. jiná plocha 124 128332
ostat.pl. manipulační pl. 13 12229
ostat.pl. neplodná půda 164 156705
ostat.pl. ostat.komunikace 83 49204
ostat.pl. silnice 62 48315
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 89805
ostat.pl. zeleň 1 174
Celkem KN 1466 3675428
Par. KMD 1466 3675428
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 100
LV 156
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
S-SK GS 1:2880 1837 28.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 24.05.2022 02:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.