k.ú.: 673102 - Kramolín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590959 - Kramolín NUTS5 CZ0634590959
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 309 1421700
zahrada 70 47506
ovoc. sad 3 3537
travní p. 139 203002
lesní poz 144 1879696
vodní pl. nádrž umělá 7 793589
zast. pl. zbořeniště 4 754
zast. pl. 199 106416
ostat.pl. jiná plocha 144 224955
ostat.pl. manipulační pl. 75 51141
ostat.pl. neplodná půda 37 25998
ostat.pl. ostat.komunikace 157 164512
ostat.pl. silnice 2 33091
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 614
ostat.pl. zeleň 15 2581
Celkem KN 1306 4959092
Par. DKM 1 53
Par. KMD 1305 4959039
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 11
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo plav.úč. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 190
LV 227
spoluvlastník 325

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.11.2016
KM-D 1:2000 05.01.2001 07.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825 05.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 10:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.