k.ú.: 673170 - Mladotice u Kraselova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551261 - Kraselov NUTS5 CZ0316551261
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 392375
zahrada 22 22330
ovoc. sad 3 23306
travní p. 141 490188
lesní poz 50 164196
vodní pl. zamokřená pl. 2 2279
zast. pl. 20 10311
ostat.pl. jiná plocha 24 58475
ostat.pl. manipulační pl. 4 3190
ostat.pl. neplodná půda 103 43147
ostat.pl. ostat.komunikace 18 13480
ostat.pl. silnice 1 8009
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1568
ostat.pl. zeleň 3 85
Celkem KN 472 1232939
Par. KMD 472 1232939
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 19
LV 43
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.08.2016
S-SK GS 1:2880 1837 24.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 18.05.2022 10:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.