k.ú.: 673188 - Krásensko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593192 - Krásensko NUTS5 CZ0646593192
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 2692258
zahrada 193 89231
travní p. 184 532374
lesní poz 43 2488908
vodní pl. nádrž přírodní 1 732
vodní pl. nádrž umělá 3 9292
vodní pl. rybník 2 3807
vodní pl. tok přirozený 72 40624
zast. pl. společný dvůr 5 614
zast. pl. zbořeniště 24 2739
zast. pl. 237 91084
ostat.pl. jiná plocha 90 59288
ostat.pl. manipulační pl. 12 61074
ostat.pl. ostat.komunikace 141 157306
ostat.pl. pohřeb. 1 1903
ostat.pl. silnice 57 41855
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3875
ostat.pl. zeleň 107 150945
Celkem KN 1450 6427909
Par. DKM 1450 6427909
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 152
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 27
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 234
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 362
spoluvlastník 597

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.01.2004 obnova na DKM mapováním,část k.ú.-intravilán
DKM-KPÚ 01.08.2002 1:1000 01.08.2002 *) obnova na základě KPÚ, část k.ú.-extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.08.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 17.05.2022 02:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.