k.ú.: 673196 - Podomí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 550175 - Podomí NUTS5 CZ0646550175
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 312 1064066
zahrada 263 98715
ovoc. sad 2 7889
travní p. 80 151467
lesní poz les(ne hospodář) 8 10176
lesní poz ostat.komunikace 1 4620
lesní poz 36 3880689
vodní pl. tok přirozený 34 20792
vodní pl. tok umělý 3 1085
zast. pl. společný dvůr 6 842
zast. pl. zbořeniště 6 1221
zast. pl. 205 78857
ostat.pl. jiná plocha 41 5810
ostat.pl. manipulační pl. 7 1530
ostat.pl. ostat.komunikace 69 62166
ostat.pl. silnice 9 23687
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15969
ostat.pl. zeleň 22 26652
Celkem KN 1107 5456233
Par. DKM 1107 5456233
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 169
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 2
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 204
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 316
spoluvlastník 430

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.01.2004 na části k.ú. intravilán - zavedna DKM
DKM-KPÚ 27.02.2001 1:1000 27.02.2001 *) na části k.ú. extravilán - zavedna KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.02.2001 na části k.ú. - extravilán zavedena KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1826 16.01.2004 na části k.ú. intravilán zavedena DKM


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 25.05.2022 11:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.