k.ú.: 673218 - Krasíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561371 - Krasíkovice NUTS5 CZ0633561371
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 1061896
zahrada 65 34682
travní p. 127 505546
lesní poz les s budovou 4 170
lesní poz 55 278130
vodní pl. nádrž umělá 4 16957
vodní pl. rybník 2 25380
vodní pl. tok přirozený 20 47221
vodní pl. tok umělý 2 1147
zast. pl. společný dvůr 10 4900
zast. pl. zbořeniště 4 829
zast. pl. 63 18985
ostat.pl. jiná plocha 123 53647
ostat.pl. manipulační pl. 21 24336
ostat.pl. neplodná půda 88 62826
ostat.pl. ostat.komunikace 72 47906
ostat.pl. silnice 68 32819
Celkem KN 826 2217377
Par. KMD 825 2217061
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 27
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 65
LV 94
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2014
KM-D 1:2000 28.07.2000 29.04.2014
S-SK GS 1:2880 1829 28.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 10:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.