k.ú.: 673269 - Zelená Hora u Kraslic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 572
zahrada 78 29012
travní p. 90 415885
lesní poz les(ne hospodář) 58 1012810
lesní poz 26 199382
vodní pl. tok přirozený 3 9181
zast. pl. zbořeniště 12 4033
zast. pl. 150 29452
ostat.pl. jiná plocha 50 34140
ostat.pl. manipulační pl. 4 11885
ostat.pl. neplodná půda 82 54333
ostat.pl. ostat.komunikace 80 47593
ostat.pl. silnice 7 9266
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3472
ostat.pl. zeleň 7 47
Celkem KN 650 1861063
Par. KMD 650 1861063
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.p. výroba 2
č.e. garáž 4
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 147
LV 153
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2016
KM-D 1:2000 11.02.2003 06.05.2016
S-SK GS 1:2880 1842 11.02.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 28.05.2022 05:47

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.