k.ú.: 673323 - Hraničná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 6 94460
lesní poz les(ne hospodář) 46 3288917
lesní poz 39 205107
vodní pl. tok přirozený 2 9362
vodní pl. zamokřená pl. 2 25873
zast. pl. 17 4495
ostat.pl. dráha 2 19615
ostat.pl. jiná plocha 25 28210
ostat.pl. manipulační pl. 1 2231
ostat.pl. neplodná půda 70 102046
ostat.pl. ostat.komunikace 62 68759
ostat.pl. silnice 14 18364
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 17883
ostat.pl. zeleň 14 1605
Celkem KN 303 3886927
Par. KMD 303 3886927
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
Celkem BUD 16
LV 24
spoluvlastník 33

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.02.2015
S-SK GS 1:2880 1824 09.02.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.05.2022 06:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.