k.ú.: 673374 - Újezd u Krásné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 538795 - Krásná NUTS5 CZ0411538795
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 110575
travní p. 64 2033887
lesní poz 124 4546950
vodní pl. nádrž umělá 1 4600
vodní pl. rybník 1 14954
vodní pl. tok přirozený 8 4484
vodní pl. tok umělý 7 11276
vodní pl. zamokřená pl. 18 146640
zast. pl. 2 3475
ostat.pl. jiná plocha 12 13630
ostat.pl. neplodná půda 10 73531
ostat.pl. ostat.komunikace 44 110908
ostat.pl. silnice 2 1542
ostat.pl. zeleň 1 15330
Celkem KN 299 7091782
Par. DKM 142 2393367
Par. KMD 157 4698415
Typ údaje Způsob využití Počet
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 2
LV 12
spoluvlastník 21

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.03.2018
KMD 1:1000 29.05.2012
KM-D 1:2000 29.12.2000 29.05.2012
S-SK GS 1:2880 1841 29.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 19:19

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.