k.ú.: 673391 - Krásná pod Lysou Horou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 549673 - Krásná NUTS5 CZ0802549673
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 393134
zahrada 337 376625
ovoc. sad 1 4299
travní p. 1918 6678247
lesní poz 786 34829960
vodní pl. nádrž umělá 3 12587
vodní pl. tok přirozený 96 216753
vodní pl. zamokřená pl. 14 19148
zast. pl. společný dvůr 3 897
zast. pl. zbořeniště 30 4693
zast. pl. 1193 188153
ostat.pl. jiná plocha 302 254898
ostat.pl. manipulační pl. 15 24174
ostat.pl. neplodná půda 656 585859
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 522
ostat.pl. ostat.komunikace 403 328608
ostat.pl. silnice 7 141799
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 14075
ostat.pl. zeleň 6 4542
Celkem KN 5973 44078973
Par. KMD 5973 44078973
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 171
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 4
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 138
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 568
bez čp/če bydlení 24
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 100
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 6
Celkem BUD 1166
byt.z. byt 21
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 11
Celkem JED 35
LV 1191
spoluvlastník 1621

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.09.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 05.09.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 18.05.2022 18:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.