k.ú.: 673463 - Kojkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568929 - Krásná Hora NUTS5 CZ0631568929
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 1191522
zahrada 54 35105
travní p. 91 361806
lesní poz 96 1028963
vodní pl. nádrž umělá 3 2136
vodní pl. rybník 1 4017
vodní pl. tok přirozený 1 808
vodní pl. tok umělý 4 2477
zast. pl. zbořeniště 2 598
zast. pl. 51 18996
ostat.pl. jiná plocha 28 8505
ostat.pl. manipulační pl. 5 2120
ostat.pl. neplodná půda 21 14549
ostat.pl. ostat.komunikace 38 36392
ostat.pl. silnice 5 18775
Celkem KN 517 2726769
Par. KMD 517 2726769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 51
LV 109
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2016
KM-D 1:2000 02.04.2001 23.02.2016
S-SK GS 1:2880 1838 02.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 23:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.