k.ú.: 673498 - Mozolov u Krásné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568929 - Krásná Hora NUTS5 CZ0631568929
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 908759
zahrada 25 23432
travní p. 33 80353
lesní poz 23 122191
vodní pl. nádrž umělá 1 371
vodní pl. rybník 1 415
vodní pl. tok přirozený 4 2526
zast. pl. 35 14689
ostat.pl. jiná plocha 18 7249
ostat.pl. manipulační pl. 1 12266
ostat.pl. neplodná půda 6 1732
ostat.pl. ostat.komunikace 22 14211
ostat.pl. silnice 3 17113
Celkem KN 247 1205307
Par. KMD 247 1205307
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 33
LV 46
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.01.2016
KM-D 1:2000 16.09.1999 20.01.2016
S-SK GS 1:2880 1838 16.09.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 07:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.