k.ú.: 673633 - Kyjov u Krásné Lípy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562611 - Krásná Lípa NUTS5 CZ0421562611
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 19215
zahrada 41 34296
travní p. 323 578049
lesní poz les(ne hospodář) 8 17768
lesní poz 102 7760476
vodní pl. nádrž umělá 11 18788
vodní pl. tok přirozený 20 12907
vodní pl. tok umělý 1 347
zast. pl. zbořeniště 4 754
zast. pl. 136 38487
ostat.pl. jiná plocha 44 56212
ostat.pl. manipulační pl. 1 6817
ostat.pl. neplodná půda 22 19805
ostat.pl. ostat.komunikace 73 52724
ostat.pl. silnice 12 50050
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 8214
ostat.pl. zeleň 2 1398
Celkem KN 832 8676307
Par. KMD 832 8676307
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 12
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 135
LV 147
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2011
FÚO 1:2000 01.01.1971 30.04.2011 intr
S-SK GS 1:2880 1843 30.04.2011 28.02.1824, extr


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 16.05.2022 17:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.