k.ú.: 673641 - Krásná Studánka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 942637
zahrada 377 328751
travní p. 542 2410852
lesní poz 133 1625702
vodní pl. nádrž umělá 8 31847
vodní pl. tok přirozený 2 310
vodní pl. tok umělý 7 11354
vodní pl. zamokřená pl. 2 1207
zast. pl. zbořeniště 4 644
zast. pl. 444 96303
ostat.pl. dráha 3 78723
ostat.pl. jiná plocha 85 40509
ostat.pl. manipulační pl. 22 40983
ostat.pl. neplodná půda 63 27872
ostat.pl. ostat.komunikace 191 136864
ostat.pl. silnice 15 67226
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 29712
ostat.pl. zeleň 8 2024
Celkem KN 2060 5873520
Par. DKM 2060 5873520
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 222
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 62
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 3
Celkem BUD 437
byt.z. byt 40
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 41
LV 619
spoluvlastník 898

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.03.1996 Od -ověř TO. Přepracování.
THM-V 1:1000 01.03.1985 15.03.1996 Od -dle údajů KP.ZMVM Krásná Studánka 1:2000, 1:1000 (námitky i dokončení 1985).
S-SK GS 1:2880 1843 01.03.1985 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 21:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.