k.ú.: 673650 - Radčice u Krásné Studánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 439202
zahrada 323 306363
travní p. 449 1200029
lesní poz 135 792524
vodní pl. nádrž umělá 3 3279
vodní pl. tok přirozený 2 377
vodní pl. tok umělý 3 812
vodní pl. zamokřená pl. 1 532
zast. pl. společný dvůr 6 1972
zast. pl. zbořeniště 13 2600
zast. pl. 359 75437
ostat.pl. jiná plocha 60 33596
ostat.pl. manipulační pl. 16 16042
ostat.pl. neplodná půda 37 18005
ostat.pl. ostat.komunikace 103 100769
ostat.pl. pohřeb. 1 3353
ostat.pl. silnice 5 16155
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 199054
ostat.pl. zeleň 8 5493
Celkem KN 1598 3215594
Par. DKM 1598 3215594
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 174
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 4
Celkem BUD 348
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 3
Celkem JED 25
LV 474
spoluvlastník 659

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.04.1996 Od -ověř TO. Přepracování.
ZMVM 1:2000 01.03.1985 16.04.1996 Od -dle údajů KP. ZMVM Krásná Studánka (námitky 1985).
S-SK GS 1:2880 1843 01.03.1985 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 21:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.