k.ú.: 673757 - Odolenovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555304 - Krásné Údolí NUTS5 CZ0412555304
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 1811595
zahrada 10 14336
travní p. 111 663538
lesní poz les(ne hospodář) 6 5287
lesní poz 29 604135
vodní pl. nádrž umělá 16 43060
vodní pl. tok umělý 14 10099
zast. pl. zbořeniště 1 261
zast. pl. 33 23833
ostat.pl. jiná plocha 22 9254
ostat.pl. manipulační pl. 6 12265
ostat.pl. neplodná půda 27 35838
ostat.pl. ostat.komunikace 27 32033
ostat.pl. silnice 2 10164
ostat.pl. zeleň 1 975
Celkem KN 383 3276673
Par. KMD 383 3276673
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 30
LV 51
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.02.2015
S-SK GS 1:2880 1841 16.02.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 23:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.