k.ú.: 673773 - Krásněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595900 - Krásněves NUTS5 CZ0635595900
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 694 2204681
vinice 1 6416
zahrada 132 93342
travní p. 523 814448
lesní poz 180 675656
vodní pl. nádrž umělá 5 3496
vodní pl. rybník 14 30893
vodní pl. tok přirozený 28 35864
vodní pl. tok umělý 1 1409
zast. pl. společný dvůr 2 426
zast. pl. zbořeniště 6 662
zast. pl. 180 54707
ostat.pl. jiná plocha 102 35642
ostat.pl. manipulační pl. 36 32037
ostat.pl. neplodná půda 46 18323
ostat.pl. ostat.komunikace 96 79665
ostat.pl. pohřeb. 1 3047
ostat.pl. silnice 7 36737
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8792
ostat.pl. zeleň 1 176
Celkem KN 2058 4136419
Par. DKM 1 2
Par. KMD 2057 4136417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 88
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 15
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 172
LV 199
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 27.05.2022 15:31

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.