k.ú.: 673862 - Krásný Dvůr - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566306 - Krásný Dvůr NUTS5 CZ0424566306
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 706 20078445
zahrada 306 193506
ovoc. sad 1 3090
travní p. 112 474860
lesní poz les(ne hospodář) 1 165871
lesní poz 90 1267999
vodní pl. nádrž přírodní 6 8787
vodní pl. nádrž umělá 8 21282
vodní pl. rybník 2 22805
vodní pl. tok přirozený 126 224260
vodní pl. zamokřená pl. 12 52990
zast. pl. společný dvůr 42 12917
zast. pl. zbořeniště 47 18820
zast. pl. 556 295211
ostat.pl. dráha 8 84491
ostat.pl. jiná plocha 227 230167
ostat.pl. manipulační pl. 98 204080
ostat.pl. neplodná půda 179 311004
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 8802
ostat.pl. ostat.komunikace 219 251803
ostat.pl. pohřeb. 3 5561
ostat.pl. silnice 53 276122
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 24945
ostat.pl. zamokřená pl. 1 4507
ostat.pl. zeleň 53 965621
Celkem KN 2863 25207946
PK 1362 11211375
Celkem ZE 1362 11211375
Par. DKM 1414 1888658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 230
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 8
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če obč.vyb 21
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 549
byt.z. byt 53
byt.z. garáž 18
Celkem JED 71
LV 484
spoluvlastník 748

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2017
FÚO 1:2000 01.01.1978 V roce 1972 bylo zrušeno 6 k.ú. : Brody, Chotěbudice,Chrášťany,Němčany,Vysoké Třebušice a Zlovědice, které byly integrovány do k.ú. Krásný Dvůr
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1977


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 26.05.2022 12:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.