k.ú.: 673986 - Krásný Les v Krušných horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568147 - Petrovice NUTS5 CZ0427568147
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 3319359
zahrada 10 4110
travní p. 854 10970649
lesní poz 229 7379755
vodní pl. nádrž umělá 3 22897
vodní pl. tok přirozený 70 55185
vodní pl. tok umělý 30 21514
zast. pl. zbořeniště 39 15595
zast. pl. 169 31539
ostat.pl. dálnice 26 226718
ostat.pl. jiná plocha 156 154099
ostat.pl. manipulační pl. 15 118720
ostat.pl. neplodná půda 692 731163
ostat.pl. ostat.komunikace 283 425355
ostat.pl. silnice 62 185496
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 14098
Celkem KN 2724 23676252
Par. KMD 2724 23676252
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 9
č.p. rod.dům 25
č.e. rod.rekr 53
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 24
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 164
LV 199
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2015
S-SK GS 1:2880 1843 30.03.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.05.2022 16:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.