k.ú.: 674010 - Krasonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587443 - Krasonice NUTS5 CZ0632587443
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 675 5543581
zahrada 181 130351
travní p. skleník-pařeniš. 2 331
travní p. 268 796051
lesní poz 287 4539834
vodní pl. nádrž umělá 7 14964
vodní pl. rybník 24 106677
vodní pl. tok přirozený 135 46708
zast. pl. společný dvůr 1 821
zast. pl. zbořeniště 1 382
zast. pl. 191 124046
ostat.pl. jiná plocha 70 60077
ostat.pl. manipulační pl. 36 76313
ostat.pl. neplodná půda 39 49228
ostat.pl. ostat.komunikace 136 201284
ostat.pl. pohřeb. 1 1978
ostat.pl. silnice 11 95363
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2168
ostat.pl. zeleň 11 19128
Celkem KN 2077 11809285
Par. DKM 2077 11809285
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 42
č.e. obč.vyb 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 178
LV 240
spoluvlastník 383

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.11.2009
THM-V 1:2000 01.04.1976 09.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.04.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 11:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.