k.ú.: 674028 - Krasoňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547999 - Humpolec NUTS5 CZ0633547999
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 449 2449447
zahrada 136 68936
ovoc. sad 1 2904
travní p. 394 970433
lesní poz les s budovou 4 203
lesní poz ostat.komunikace 1 8607
lesní poz 191 3229151
vodní pl. nádrž umělá 1 1285
vodní pl. rybník 2 142982
vodní pl. tok přirozený 5 1097
vodní pl. tok umělý 37 9846
vodní pl. zamokřená pl. 4 4876
zast. pl. společný dvůr 26 2030
zast. pl. zbořeniště 5 563
zast. pl. 260 60011
ostat.pl. dálnice 1 10596
ostat.pl. jiná plocha 216 85004
ostat.pl. manipulační pl. 41 25437
ostat.pl. neplodná půda 135 67944
ostat.pl. ostat.komunikace 167 98910
ostat.pl. silnice 15 59084
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 6060
ostat.pl. zeleň 4 1152
Celkem KN 2100 7306558
Par. KMD 2100 7306558
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 72
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 244
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 335
spoluvlastník 459

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2016
S-SK GS 1:2880 1838 15.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.05.2022 01:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.