k.ú.: 674044 - Krasová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581780 - Krasová NUTS5 CZ0641581780
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 273 742643
zahrada 190 73360
ovoc. sad 1 1433
travní p. 46 191262
lesní poz ostat.komunikace 2 14933
lesní poz 18 2856782
vodní pl. nádrž umělá 4 4801
vodní pl. zamokřená pl. 1 424
zast. pl. zbořeniště 1 266
zast. pl. 199 42968
ostat.pl. jiná plocha 32 21338
ostat.pl. manipulační pl. 2 601
ostat.pl. neplodná půda 2 5741
ostat.pl. ostat.komunikace 63 81531
ostat.pl. silnice 3 7094
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1185
ostat.pl. zeleň 4 22334
Celkem KN 842 4068696
Par. DKM 389 3899940
Par. KMD 453 168756
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 95
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 198
LV 252
spoluvlastník 331

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.09.2013
DKM-KPÚ 30.01.2009 1:1000 30.01.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 05.09.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 19.05.2022 06:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.