k.ú.: 674117 - Krašovice u Plzně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559083 - Krašovice NUTS5 CZ0325559083
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32083 - Třemošná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 6678
orná půda 517 1728116
zahrada 202 118130
travní p. 140 245062
lesní poz 111 4868441
vodní pl. rybník 7 59980
vodní pl. tok přirozený 27 10894
vodní pl. tok umělý 10 3360
zast. pl. zbořeniště 2 1256
zast. pl. 177 76751
ostat.pl. jiná plocha 79 32212
ostat.pl. manipulační pl. 3 1732
ostat.pl. mez, stráň 15 4779
ostat.pl. neplodná půda 60 31035
ostat.pl. ostat.komunikace 194 113296
ostat.pl. pohřeb. 3 2445
ostat.pl. silnice 18 30841
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10736
ostat.pl. zeleň 10 6386
Celkem KN 1580 7352130
Par. DKM 1580 7352130
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 134
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 173
LV 262
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.12.2004
ZMVM 1:2000 01.07.1984 27.12.2004
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 26.05.2022 06:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.