k.ú.: 674125 - Krátká Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568937 - Krátká Ves NUTS5 CZ0631568937
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 251 3370087
zahrada 91 51154
ovoc. sad 1 3376
travní p. 326 726235
lesní poz 109 1259570
vodní pl. nádrž umělá 2 4758
vodní pl. rybník 6 17964
vodní pl. tok umělý 1 1141
vodní pl. zamokřená pl. 4 5705
zast. pl. zbořeniště 3 1724
zast. pl. 101 44264
ostat.pl. jiná plocha 25 4807
ostat.pl. manipulační pl. 17 28876
ostat.pl. neplodná půda 69 39588
ostat.pl. ostat.komunikace 85 84475
ostat.pl. silnice 6 52219
Celkem KN 1097 5695943
GP 49 602871
Celkem ZE 49 602871
Par. KMD 1097 5695943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 46
č.p. zem.used 11
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 97
LV 162
spoluvlastník 285

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.01.2016
S-SK GS 1:2880 1838 06.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.05.2022 17:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.