k.ú.: 674168 - Obědovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 548065 - Obědovice NUTS5 CZ0521548065
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 04.06.2023)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 2870584
zahrada skleník-pařeniš. 1 844
zahrada 134 97226
travní p. 55 132243
lesní poz 19 30018
vodní pl. nádrž umělá 37 110112
vodní pl. rybník 3 60971
vodní pl. tok přirozený 36 34638
vodní pl. tok umělý 1 2044
zast. pl. společný dvůr 3 601
zast. pl. zbořeniště 1 690
zast. pl. 173 89851
ostat.pl. dráha 1 30300
ostat.pl. jiná plocha 150 234201
ostat.pl. manipulační pl. 12 28308
ostat.pl. neplodná půda 4 1691
ostat.pl. ostat.komunikace 54 110088
ostat.pl. silnice 5 34497
ostat.pl. zeleň 22 13647
Celkem KN 1072 3882554
Par. DKM 1072 3882554
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 124
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 161
byt.z. byt 3
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 4
LV 241
spoluvlastník 342

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.04.2013 část
DKM 1:1000 12.11.2010 část
THM-V 1:2000 01.04.1961 19.04.2013
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 08.06.2023 13:42

Aktuality

05.06.2023
Upozorňujeme, že od 8. 6. do 20. 7. 2023 bude z důvodu výkopových prací omezeno parkování v okolí budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze. K dopravě na úřady doporučujeme využít MHD (stanice metra C Kobylisy).

23.05.2023
Český úřad zeměměřický a katastrální byl do rukou předsedy oceněn cenou Český zavináč za rok 2023 "za přínos v elektronizaci veřejné správy v České republice, zejména pak za rozvoj a digitalizaci katastru nemovitostí, který je svým rozsahem služeb unikátní i v celoevropském měřítku". Cena byla slavnostně udělena v průběhu mezinárodní konference ISSS 2023.

15.05.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2023) je k dispozici ke stažení.