k.ú.: 674176 - Krátošice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 560634 - Krátošice NUTS5 CZ0317560634
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 267 1372571
zahrada 84 46947
travní p. 192 369975
lesní poz 27 1042265
vodní pl. nádrž přírodní 2 985
vodní pl. nádrž umělá 2 6340
vodní pl. rybník 1 2621
vodní pl. tok umělý 22 4948
vodní pl. zamokřená pl. 1 676
zast. pl. zbořeniště 1 555
zast. pl. 77 41836
ostat.pl. jiná plocha 36 20027
ostat.pl. manipulační pl. 32 16647
ostat.pl. neplodná půda 8 2099
ostat.pl. ostat.komunikace 42 45069
ostat.pl. silnice 1 16796
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 927
ostat.pl. zeleň 1 763
Celkem KN 798 2992047
Par. KMD 798 2992047
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 40
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 67
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 4
Celkem JED 16
LV 121
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2013
S-SK GS 1:2880 1828 11.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 16:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.