k.ú.: 674257 - Kravsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594261 - Kravsko NUTS5 CZ0647594261
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 694 3110168
zahrada 216 111315
ovoc. sad 8 66254
travní p. 83 121698
lesní poz 35 4199227
vodní pl. nádrž umělá 9 40079
vodní pl. rybník 1 55907
vodní pl. tok přirozený 30 19409
vodní pl. zamokřená pl. 3 612
zast. pl. zbořeniště 5 689
zast. pl. 350 106033
ostat.pl. jiná plocha 146 91181
ostat.pl. manipulační pl. 25 39022
ostat.pl. neplodná půda 33 17795
ostat.pl. ostat.komunikace 158 167804
ostat.pl. pohřeb. 1 1505
ostat.pl. silnice 29 39136
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15897
ostat.pl. zeleň 36 50433
Celkem KN 1867 8254164
Par. KMD 1867 8254164
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 175
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 28
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 11
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 340
byt.z. byt 10
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 12
LV 460
spoluvlastník 570

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2017
KM-D 1:1000 14.06.2001 30.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 13.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 07:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.