k.ú.: 674265 - Plenkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 550051 - Plenkovice NUTS5 CZ0647550051
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 651 3199920
zahrada 133 84487
ovoc. sad 3 7920
travní p. 168 291907
lesní poz 66 187380
vodní pl. nádrž umělá 4 9798
vodní pl. rybník 1 201377
vodní pl. tok přirozený 6 5216
vodní pl. tok umělý 91 17819
zast. pl. zbořeniště 1 18
zast. pl. 209 69582
ostat.pl. jiná plocha 65 47452
ostat.pl. manipulační pl. 33 33308
ostat.pl. neplodná půda 29 108078
ostat.pl. ostat.komunikace 113 57074
ostat.pl. pohřeb. 1 916
ostat.pl. silnice 22 41805
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5495
ostat.pl. zeleň 75 4236
Celkem KN 1673 4373788
Par. DKM 27 103267
Par. KMD 1646 4270521
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 137
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 206
LV 277
spoluvlastník 363

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.10.2017
DKM 1:1000 10.12.2003 část extravilánu( cca 15 parcel)
KM-D 1:1000 12.06.2000 04.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 11.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 00:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.