k.ú.: 674273 - Krbice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563340 - Spořice NUTS5 CZ0422563340
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 6 1960
orná půda 75 1973128
travní p. mez, stráň 4 7794
travní p. 20 147966
lesní poz les(ne hospodář) 19 115697
lesní poz ostat.komunikace 3 947
lesní poz 15 11114
vodní pl. nádrž umělá 2 23005
vodní pl. tok přirozený 3 624
vodní pl. tok umělý 44 61066
ostat.pl. dráha 1 41960
ostat.pl. jiná plocha 133 6990553
ostat.pl. mez, stráň 1 97
ostat.pl. neplodná půda 12 8580
ostat.pl. ostat.komunikace 23 54396
ostat.pl. silnice 1 5569
ostat.pl. zeleň 13 56157
Celkem KN 375 9500613
Par. DKM 375 9500613
Typ údaje Způsob využití Počet
LV 30
spoluvlastník 39

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2002
THM-V 1:2000 31.12.1969 15.12.2002
S-SK GS 1:2880 1842 30.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 22.05.2022 23:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.