k.ú.: 674311 - Těšínov u Protivína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549771 - Protivín NUTS5 CZ0314549771
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31084 - Protivín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 1147066
zahrada 75 95403
travní p. 136 537775
lesní poz 121 7174387
vodní pl. rybník 4 18569
vodní pl. tok přirozený 1 296
vodní pl. tok umělý 43 10498
vodní pl. zamokřená pl. 11 14159
zast. pl. zbořeniště 1 140
zast. pl. 80 46279
ostat.pl. jiná plocha 10 10340
ostat.pl. manipulační pl. 24 17421
ostat.pl. neplodná půda 35 54422
ostat.pl. ostat.komunikace 111 95378
ostat.pl. silnice 27 24201
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 298909
ostat.pl. zeleň 3 1350
Celkem KN 876 9546593
Par. DKM 876 9546593
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 74
LV 117
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.03.2007
ZMVM 1:2000 01.11.1981 05.03.2007
THM-V 1:2000 01.04.1961 05.03.2007
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 25.05.2022 03:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.