k.ú.: 674401 - Krhov u Bojkovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592048 - Bojkovice NUTS5 CZ0722592048
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 275 837512
zahrada 151 155465
ovoc. sad 3 54122
travní p. mez, stráň 45 50294
travní p. 463 3095498
lesní poz 165 2427420
vodní pl. nádrž umělá 1 4926
vodní pl. tok přirozený 88 45425
zast. pl. zbořeniště 4 1088
zast. pl. 189 72881
ostat.pl. jiná plocha 114 95582
ostat.pl. manipulační pl. 13 33157
ostat.pl. mez, stráň 19 6133
ostat.pl. neplodná půda 60 37961
ostat.pl. ostat.komunikace 118 196253
ostat.pl. silnice 6 27457
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 23039
ostat.pl. zeleň 91 48328
Celkem KN 1809 7212541
Par. DKM 943 4213185
Par. KMD 866 2999356
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 122
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 185
LV 350
spoluvlastník 832

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.11.2019
KMD 1:1000 19.09.2017
KM-D 1:1000 06.12.2002 29.11.2019
S-SK ŠS 1:2880 1828 06.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 18.05.2022 07:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.