k.ú.: 674419 - Krhovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594270 - Krhovice NUTS5 CZ0647594270
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 948 5874831
vinice 119 427537
zahrada 211 96732
ovoc. sad 25 77439
travní p. 59 35292
lesní poz les(ne hospodář) 14 22977
lesní poz ostat.komunikace 13 11567
lesní poz 232 710036
vodní pl. nádrž umělá 1 2493
vodní pl. tok přirozený 5 102332
vodní pl. tok umělý 58 30872
zast. pl. společný dvůr 1 32
zast. pl. zbořeniště 5 1519
zast. pl. 371 110039
ostat.pl. dráha 1 34569
ostat.pl. jiná plocha 206 158947
ostat.pl. manipulační pl. 14 18835
ostat.pl. neplodná půda 42 61842
ostat.pl. ostat.komunikace 333 307611
ostat.pl. pohřeb. 1 1586
ostat.pl. silnice 8 29279
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 10969
ostat.pl. zeleň 8 4262
Celkem KN 2682 8131598
Par. DKM 2682 8131598
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 139
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. rod.dům 67
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 364
byt.z. byt 12
obč.z. byt 2
Celkem JED 14
LV 435
spoluvlastník 589

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.11.2017
DKM-KPÚ 22.11.2014 1:1000 27.11.2014 *) JPÚ- upřesnění hranic přídělů
THM-V 1:2000 01.01.1965 08.11.2017 intravilán + část extravilánu (zavl. kanál)
Ins. A 1:2000 01.01.1956 27.11.2014 část extravilánu (jsou zápisníky)


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 02:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.