k.ú.: 674486 - Dolní Bušínov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541354 - Zábřeh NUTS5 CZ0715541354
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 140392
zahrada 3 775
travní p. 207 212497
lesní poz 151 1246768
vodní pl. nádrž umělá 1 30875
vodní pl. rybník 1 4551
vodní pl. tok přirozený 3 2058
vodní pl. tok umělý 8 1081
vodní pl. zamokřená pl. 3 10519
zast. pl. 215 12019
ostat.pl. jiná plocha 179 82021
ostat.pl. manipulační pl. 3 5819
ostat.pl. neplodná půda 91 41815
ostat.pl. ostat.komunikace 94 69489
ostat.pl. silnice 1 497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 27633
ostat.pl. zeleň 39 20123
Celkem KN 1037 1908932
Par. KMD 1037 1908932
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 9
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 164
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
Celkem BUD 215
LV 236
spoluvlastník 315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2014
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.09.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.05.2022 22:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.