k.ú.: 674494 - Krchleby na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 569372 - Krchleby NUTS5 CZ0715569372
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 939117
zahrada 121 80335
ovoc. sad 1 3895
travní p. 173 1392322
lesní poz 156 4067694
vodní pl. nádrž umělá 10 13242
vodní pl. tok umělý 9 4448
vodní pl. zamokřená pl. 1 322
zast. pl. společný dvůr 1 70
zast. pl. zbořeniště 3 835
zast. pl. 97 34033
ostat.pl. jiná plocha 50 17854
ostat.pl. manipulační pl. 30 54133
ostat.pl. neplodná půda 148 180579
ostat.pl. ostat.komunikace 96 68803
ostat.pl. pohřeb. 1 57
ostat.pl. silnice 5 45098
Celkem KN 981 6902837
Par. KMD 981 6902837
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 7
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 96
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 158
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.02.2016
KM-D 1:2000 29.12.2000 25.02.2016
S-SK ŠS 1:2880 1885 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 08:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.